tagline brabant foto
LITERATUURLIJST

Overgenomen uit het boek "De Ruimten van de Werkende Mens"

We hebben er niet naar gestreefd een volledige literatuurlijst te verstrekken. De hier volgende titels zijn standaardwerken en bevatten vaak een systematische bibliografie.

Sociaal-economische geschiedenis in Nederland

J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Sun Reprint; Nijmegen, 1976)
J. H. van Stuijvenberg red., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen, 1977).
J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht ('s-Gravenhage, 1961)

Sociaal-economische geschiedenis van Noord-Brabant

H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 (Tilburg, 1977)
J. J. M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk -en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw (Tilburg, 1975)
H. van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart (1850-1920) (Tilburg, 1963)
W. A. J. M. Harkx, De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen; De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870 (Tilburg, 1967) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink red., De opkomst van Tilburg als industriestad (Tilburg, 1958)

Industriële archeologie

P. Nijhof red., Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in Nederland (Zutphen, 1978) met aldaar uitgebreide bibliografie op p. 247-251 "En toen kwam de machine". Ontmoeting met de industriële archeologie. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling gehouden in Brussel 1975/76. (Brussel, 1975) aldaar verdere literatuuropgave.
De industriële gebouwen van de wolnijverheid in Tilburg Rapport van de werkcommissie textielindustriële archeologie uitgebracht door de Gemeentelijke Monumentencommissie (Tilburg, 1979) verschijnt herfst 1979 in jaarboek De Lindeboom, deel III

Adressen

Stichting tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland Secretaris: drs. G. J. M. Lippits, Meidoorn 5, Geldrop, tel. 040-866278. Deze stichting geeft sedert kort een Bulletin (tot nu toe 5 nummers verschenen) en een Mededelingenblad uit. .


Het boek "De Ruimten van de Werkende Mens" werd in 1979 uitgegeven door Stichting Uitgeverij Distel te 's-Hertogenbosch en werd op het moment van samenstellen  van deze website in 2003 nog te koop aangeboden door Antiquariaat Duthmala, Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde.