banner

De Binnendieze van 's-Hertogenbosch

door Peter Verhagen

Deze stadsrivier is nu de trots van 's-Hertogenbosch maar in de zestiger jaren van de vorige eeuw dacht men daar heel anders over. In 1969 werd dan ook het besluit genomen om de"stinksloot" te dempen. Dankzij de krachtige stellingname tegen dit plan van o.a. Hein Bergé en Jan van der Eerden is men alsnog op dit voornemen teruggekomen en kon in 1973 met de restauratie worden begonnen.

In 1998 werd de restauratie grotendeels afgerond en nu, anno 2003, rest nog de openlegging van de Binnendieze onder de Keizerstraat (Coninxbrug).

De Binnendieze bestaat in zijn huidige vorm uit de volgende takken: De Groote Stroom - De Verwersstroom - De Vughterstroom - De Kleine Vughterstroom - Het Hellegat - De Kerkstroom - De Binnenhaven. In het onderdeel Plattegronden kunt u tekeningen vinden van de huidige en de vroegere situaties.

De in 2002 aangelegde nieuwe Kruisbroedershekel is opgenomen als onderdeel van de Kerkstroom. De Stadsgracht op zich is geen onderdeel van de Binnendieze maar omdat de gracht onderdeel uitmaakt van de vaarroutes over de Binnendieze heeft deze voor de volledigheid toch een plaats op deze website gekregen.

Als vervolg op deze korte beschrijving vind u een PDF bestand op deze website met uitgebreide beschrijvingen van de diverse takken van de Binnendieze. Deze beschrijvingen alsmede teksten onder de foto's zijn gemaakt door Peter Verhagen, voormalig projectleider van de Restauratiewerken Binnendieze, en auteur van diverse publicaties hierover.